Εγγραφές / Anmeldung

Οι μηνιαίες συνδρομές είναι:

  • οικ. με ένα παιδί: 24 €/μήνα
  • οικ. με δύο παιδιά: 33 €/μήνα
  • οικ. με τρία παιδιά: 40 €/μήνα

Σας παρακαλούμε να καταβάλετε το ποσό έως τις 15 του κάθε μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό:

Volksbank Stuttgart
BIC: VOBADESS
IBAN: DE 53 60090100 03357 56000
Griechische Schule Vaihingen e.V.

Για να εγγραφείτε, παρακαλώ συμπληρώστε την online φόρμα.

Der Monatsbeitrag beträgt:

  • Familien mit einem Kind: 24 €/Monat
  • Familien mit zwei Kindern: 33 €/Monat
  • Familien mit drei Kindern: 40 €/Monat

Wir bitten um Überweisung bis zum 15. jedes Monats auf das Vereinskonto.

Volksbank Stuttgart
BIC: VOBADESS
IBAN: DE 53 60090100 03357 56000
Griechische Schule Vaihingen e.V.

Bitte füllen Sie für die Anmeldung folgendes Formular aus.