Ο Σύλλογος / Über uns

Ιστορία

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1983 από γονείς που ήθελαν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα του ελληνικού σχολείου που υποστηρίζονταν από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός τους ήταν να φέρουν πιο κοντά στα παιδιά στην μητρική τους γλώσσα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις.

Το ελληνικό σχολείο στο Vaihingen υπήρχε ήδη από το 1968 με την πρώτη τάξη στο σχολείο Pestalozzi. Χάρη στις τεράστιες προσπάθειες από Έλληνες γονείς, το Ελληνικό Σχολείο στο Vaihingen αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της σχολικής εκπαίδευσης με την δυνατότητα διδασκαλίας της μητρικήs γλώσσαs για ηλικίες από 4 έως 12, και πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι δάσκαλοι διορίζονταν από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Λειτουργία

Σήμερα το ελληνικό σχολείο είναι ένας σύλλογος (eingetragener Verein – e.V.) που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και τις συνδρομές των γονέων- μελών του. Το Ελληνικό Σχολείο στο Vaihingen της Στουτγκάρδης απευθύνεται σε παιδιά που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία των γονέων.

Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο της κάθε ηλικίας  και στο επίπεδο γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, καθώς πολλά παιδιά προέρχονται από δίγλωσσες οικογένειες ή από οικογένειες μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Geschichte

Der Verein wurde im November 1983 von Eltern gegründet, die ihren Kindern die Muttersprache sowie die griechische Kultur und Tradition näher bringen wollten.

Die griechische Schule in Vaihingen bestand aber schon viel früher. Bereits 1968 gab es die ersten Klassen in der Pestalozzischule. Dank des großen Einsatzes der griechischen Eltern wurde die griechische Schule in Vaihingen fester Bestandteil des schulischen Angebots.

Der Verein bot muttersprachlichen Unterricht für die Altersgruppen 4 bis 12 Jahre, und Kulturveranstaltungen an.

Funktion

Heute ist die griechische Schule eine private Institution, die Eltern auf eigene Initiative im Leben halten.

Die griechische Schule in Stuttgart Vaihingen  adressiert sich an Kinder, die die griechische Sprache lernen wollen.

Der Unterricht ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kinder und der Lehrstoff wird individuell auf  die Schüler angepasst. Viele der Kinder heute kommen aus zweisprachigen Familien und/oder sind Kinder der 2. und 3. Generation der in Deutschland lebenden Griechen.